Změny od 1.1.2024

Recenze se na webu zobrazují z portálu www.heureka.cz, z Googlu, případně nám je klienti posílají e-mailem. Ověřujeme, že je poskytli skuteční spotřebitelé, kteří výrobek zakoupili. Pokud recenzi nemůžeme ověřit, nezveřejňujeme ji. Recenze získané výměnou za úplatu (finanční nebo hmotná odměna) neprovozujeme. Slevy na e-shopu jsou vždy počítány ze základní ceny (před slevou). Odstoupení od smlouvy může zákazník provést v zákonné 14denní lhůtě jakýmkoli způsobem, například telefonicky, e-mailem, zasláním SMS a podobně. Lhůta pro dodání zboží je nejpozději do 30 dnů (standardně dodáváme do 3 dnů). 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné podmienky pre nákup bytového textilu a doplnkov na e-shope www.hezky-domov.eu

 

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci uskutočnením záväznej objednávky na e-shope www.hezky-domov.eu potvrdzuje, že súhlasí s Obchodnými podmienkami pre dodanie tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU

E-shop www.hezky-domov.eu Vám ponúka možnosť pohodlného nákupuľ priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať 24 hodín denne. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou virtuálneho nákupného košíka. Ďalšou možnosťou je nákup osobne v našej predajni v Brne (Dominikánské náměstí 8). Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých potrebných údajov uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorá potom vzniká samotným dodaním tovaru.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka bude prijatá do 24 hodín. Potvrdenie objednávky a informáciu o odoslaní objednávky vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4) PLATBA A DODANIE TOVARU

Všetky ceny tovaru a dopravy sú uvedené vrátane DPH. Dopravu a platbu, prevzatie tovaru od dopravcu riešime podrobne na tejto stránke: https://hezky-domov.eu/cs/content/1-doprava

 

5) VRÁTENIE TOVARU

Chcete zrušiť objednávku, alebo vrátiť tovar? Je to jednoduché: Stačí zavolať na +420 603 227 092, alebo napísať na info@hezky-domov.eu. Vrátenie tovaru je možné do jedného mesiaca, kedy vám vrátime peniaze vrátane poštovného. Peniaze vám vrátime na váš bankový účet (najneskôr do 30 dní), ale je tiež možné dohodnúť sa na vrátení peňazí v hotovosti na našej predajni (okamžite).

 

V súlade so zákonom č 367/2000 zo 14. septembra 2000, umožní prevádzkovateľ zákazníkovi do 30 dní tovar bez udania dôvodu vrátiť - tovar však musí zákazník zaslať doporučene na adresu prevádzky - Dominikánské nám. 8, 602 00 Brno, Česká republika, kompletné, nepoškodené, nepoužité a v limite 30 dní. V žiadnom prípade nie je možné tovar vrátiť poštou na dobierku. Takto vrátený tovar nebude predávajúcim prijatý. Vo vlastnom záujme zašle kupujúci tovar späť ako poistenú zásielku a zvolí vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie zásielky pri preprave. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave (neprané a nežehlené), najlepšie s kópiou dokladu - faktúrou. Pred odoslaním zásielky s vráteným tovarom, je kupujúci povinný na túto skutočnosť upozorniť predávajúceho a zároveň definovať konkrétny tovar podľa objednávky (kód a názov výrobku, číslo objednávky, meno a dátum nákupu). Prevádzkovateľ nebude prijímať neohlásené zásielky. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s § 53 ods 8 zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ​​nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, upraveného podľa priania kupujúceho. V lehote 10 dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl.5.3 obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený preskúmať vrátený tovar, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, vráti predávajúci kúpnu cenu tovaru a poštovné bezhotovostne na účet určený kupujúcim, alebo v hotovosti na prevádzke, a to najneskôr do 10 dní po uplynutí lehoty na preskúmanie tovaru podľa obchodných podmienok. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa.

Ako zákazník máte zo zákona nárok na vrátenie tovaru do 14 dní (u nás je lehota predĺžená na 30 dní), a to bez udania dôvodu. Vrátime vám peniaze, vrátane poštovného. Pri opotrebovaní alebo poškodení tovaru si však môžeme strhnúť náhradu škody.

6) STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku môžete na e-shope bezplatne stornovať do 24 hodín od objednania, alebo po dohode za predpokladu, že tovar ešte nebol odoslaný a nedošlo k vzniku žiadnych nákladov na strane predávajúceho. Nákladmi sa rozumejú napr. telefonické hovory so zákazníkom, distribútorom, objednávanie, balenie a príprava expedície a úhrada poštovného distribučnej spoločnosti, náklady na vrátenie tovaru distribútorovi, nevyžiadaná skladová zásoba a pod.

 

7) REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Za tovar poškodený pri preprave nenesieme žiadnu zodpovednosť. Pri prevzatí zásielky si prosím dôkladne skontrolujte, či nie je prepravný obal poškodený a prípadnú škodu reklamujte bezodkladne pri prevzatí zásielky u poštového doručovateľa. Prípadné reklamácie vyriešime k vašej spokojnosti individuálnou dohodou s vami v súlade s platnými právnymi predpismi. Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) závady spôsobené bežným používaním

b) nesprávnym použitím produktu

 

c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

 

2) tovar zašlite ako doporučený list alebo balík (nie dobierkou) na adresu predajne Hezký domov, Dominikánské nám.8, Brno, 602 00, Česká republika.

3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu a kópiu dokladu o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode. Vašu reklamáciu vyriešime čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

 

V prípade dlhšieho priebehu reklamácie vás budeme bezodkladne informovať o jej stave. Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť obchodný vzťah s kupujúcim, ktorého reklamácie sú neúmerné alebo sú jeho nákupy vyhodnotené ako špekulatívne. Ostatné sa riadi všeobecne záväznými zákonnými ustanoveniami vyplývajúcimi najmä zo zákona č. 40/1964 Zb., Obč.zák. a č. 513/1991 Zb., Obch.zák., v znení neskorších ustanovení. Veríme, že k takto krajným situáciám nebude musieť dochádzať a že u nás nakupujú poctiví zákazníci.

 

8) PORUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Pokiaľ zákazník stornuje svoju objednávku z e-shopu www.hezky-domov.eu po odoslaní objednaného tovaru, alebo sa na zrušení objednávky s predajcom nedohodne a už došlo k plneniu či vznikli náklady na strane predajcu, je zákazník povinný uhradiť vzniknuté prevádzkové náklady. Prevádzkovými nákladmi sa rozumejú napr. telefonické hovory so zákazníkom, distribútorom, objednávanie, zabalenie či príprava expedície a úhrada poštovného distribučnej spoločnosti, náklady na vrátenie tovaru distribútorovi, nevyžiadaná skladová zásoba a pod. V prípade neprevzatia zásielky zaslanej na dobierku v úložnej dobe, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, pretože zákazník je zo strany predajcu automaticky informovaný o potvrdení a stave objednávky (elektronickou poštou) a všetky argumentácie či odôvodnenia neprevzatia (napr. neobdržanie oznámenia a pod.) budú považované za účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtovaný poplatok vo výške 200,- Kč. Za týmto účelom bude vystavená faktúra, či zaslané platobné informácie potrebné na úhradu sankcie elektronickou formou so splatnosťou 10 dní a 0,5% za každý deň omeškania, v ktorej sú zahrnuté náklady predajcu spojené s objednávkou a expedíciou tovaru. Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a vykoná úhradu tovaru vopred (najneskôr však do 7 kalendárnych dní). V tomto prípade mu nebude storno poplatok účtovaný. Pôvodná cena zásielky však bude navýšená o sumu 100,- Kč, teda náklady na nové doručenie, doplatok rozdielu dotovanej ceny poštovného a balného za prvé doručenie, manipulačný poplatok a prípadné telefonické či administratívne náklady. V prípade neuhradenia objednávky, vzniknutých nákladov či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu, či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predajcom akokoľvek zmierlivo dohodnúť, nezostáva nám nič iné, než uplatniť pokutu podľa týchto obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne odovzdať na právne vymáhanie. Za takúto situáciu nesie plnú vinu kupujúci a hradí tiež zvýšené náklady z dôvodu svojho konania, ktoré týmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú. Tieto sankcie tu sú uvedené, pretože sa objavujú aj špekulatívni zákazníci, napriek tomu veríme, že väčšina našich zákazníkov taká nie je.

 

9) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti Hezký domov riešime ochranu osobných údajov podľa patričných zákonov. Všetky osobné údaje poskytované návštevníkom sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnou legislatívou Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákonom o elektronických komunikáciách č. 127/2005 Zb. Samozrejme tiež novo podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, takzvané “GDPR”. Zákazník má kedykoľvek právo požiadať o vyradenie svojich údajov z databázy, prípadne upraviť údaje o svojej osobe. Viac informácií nájdete na: https://hezky-domov.eu/content/1-gdpr.

Zákony a predpisy:

- zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní č.

- zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov

 

Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (ADR)

Česká obchodná inšpekcia (ČOI) je subjektom zaisťujúcim mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je dospieť k zmierlivému urovnaniu sporu a dohode oboch strán. ADR pri ČOI je notifikovaným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vedeným na zozname Európskej komisie.

Ako podať návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu

 

Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu musí spĺňať náležitosti stanovené zákonom o ochrane spotrebiteľa a Pravidlami pre mimosúdne riešenie sporov. Návrh musí obsahovať najmä údaje o stranách sporu, vysvetlenie rozhodných skutočností, ktorých sa spor týka, a návrh riešenia, ktorého sa navrhovateľ domáha. K návrhu musí byť priložený doklad o tom, že sa spotrebiteľ pokúsil spor vyriešiť s podnikateľom priamo, a kópie ďalších písomností, dokladajúcich tvrdené skutočnosti, ak sú k dispozícii. Ide najmä o doklad o uzavretí zmluvy, kópiu korešpondencie strán a pod.

Prevádzkovateľ e-shopu

Kateřina Hybnerová

Dominikánské náměstí 8/190, 60200 Brno

 

Drobného 298/24, 60200 Brno

IČO:605 28 605

DIČ:CZ 7558163811

 

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Biano Star


Návrh ustanovení ohledně zpracování osobních údajů pro Partnery

  1. K získávání hodnocení nákupů využíváme službu Biano Star poskytovanou společností Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

  2. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel.

  3. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.

  4. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  5. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu.

  6. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).

  7. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na [odkaz na zásady zpracování osobních údajů ve službě].