Změny od 1.1.2024

Recenze se na webu zobrazují z portálu www.heureka.cz, z Googlu, případně nám je klienti posílají e-mailem. Ověřujeme, že je poskytli skuteční spotřebitelé, kteří výrobek zakoupili. Pokud recenzi nemůžeme ověřit, nezveřejňujeme ji. Recenze získané výměnou za úplatu (finanční nebo hmotná odměna) neprovozujeme. Slevy na e-shopu jsou vždy počítány ze základní ceny (před slevou). Odstoupení od smlouvy může zákazník provést v zákonné 14denní lhůtě jakýmkoli způsobem, například telefonicky, e-mailem, zasláním SMS a podobně. Lhůta pro dodání zboží je nejpozději do 30 dnů (standardně dodáváme do 3 dnů). 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup bytového textilu a doplňků v e-shopu www.hezky-domov.eu

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu www.hezky-domov.eu potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Řídíme se právním řádem České republiky.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

E-shop www.hezky-domov.eu Vám nabízí možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat 24 hodin denně. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí virtuálního nákupního košíku. Další možností je nákup osobně v naší prodejně na Dominikánském nám.8, Brno. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Všechny ceny zboží a dopravy jsou uvedeny včetně DPH. Dopravu a platbu, převzetí zboží od dopravce řešíme podrobně na této stránce: https://hezky-domov.eu/cs/content/1-doprava

5)VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Chcete zrušit objednávku, vrátit zboží? Je to jednoduché: Stačí zavolat +420 603 227 092, napsat info@hezky-domov.eu. Vrácení zboží je možné do 1 měsíce, vrátíme vám peníze včetně poštovného. Peníze vracíme na váš bankovní účet (nejpozději do 30 dnů), ale je možné se domluvit třeba i na vracení v hotovosti v našem obchodě (okamžitě).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel zákazníkovi během 30 dnů zboží bez udání důvodu vrátit - zboží však musí zákazník odeslat doporučeně na adresu provozovny - Dominikánské nám.8, Brno 602 00, kompletní, nepoškozené, nepoužité a v limitu 30 dnů. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Ve vlastním zájmu zašle Kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě. Vracené zboží musí být v zcela v původním stavu (neprané a nežehlené ), a dále nejlépe doložit kopii dokladu o nabytí-fakturu. Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky ( kód a název zboží,číslo objednávky, jméno a datum nákupu) . Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst.8 zákona 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl.5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Při splnění všech výše uvedených podmínek vrátí prodávající kupní cenu zboží a poštovného bezhotovostně na účet určený kupujícímu, případně v hotovosti na provozovně, a to nejpozději do 10 dnů po skončení lhůty na přezkoumání zboží dle obchodních podmínek. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Jako zákazník máte ze zákona právo vrátit zboží do 14 dnů (v Hezkém domově je lhůta prodloužena na 30 dnů) bez udání důvodu. Vrátíme vám peníze, včetně poštovného. Při opotřebení nebo poničení zboží si však můžeme strhnout náhradu škody. 

6) STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze v e-shopu bezplatně stornovat do 24 hodin od objednání, nebo také po dohodě za předpokladu, že zboží již nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodejce. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem,distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Za zboží poškozené při přepravě neneseme žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele České Pošty a.s., případně u Zásilkovny. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem ČR. Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:


1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený dopis nebo balík (ne dobírkou) na
adresu prodejny Hezky domov, Dominikánské nám.8, Brno, 602 00

3)do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

V případě delších reklamací , Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení. Věříme, že k takto krajním situacím nebude muset docházet a že u nás nakupují poctiví zákazníci

8) PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pokud zákazník stornuje svou objednávku z e-shopu www.hezky-domov.eu po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např.neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtován poplatek ve výši 200,- Kč. Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 10 dnů a 0,5% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 100,- Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady. V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.Tyto sankce jsou zde uvedené, protože se objevují i spekulativní zákazníci, přesto věříme, že většina našich zákazníků taková není.

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti Hezký domov řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 , tak zvané “GDPR”. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě. Více informací tady: https://hezky-domov.eu/content/1-gdpr.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Jak podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele a Pravidly pro mimosoudní řešení sporů. Návrh musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Jedná se zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.

Provozovatel e-shopu

Kateřina Hybnerová

Dominikánské náměstí 8/190, 60200 Brno

Drobného 298/24, 60200 Brno

IČO:605 28 605

DIČ:CZ 7558163811

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Biano Star


Návrh ustanovení ohledně zpracování osobních údajů pro Partnery

  1. K získávání hodnocení nákupů využíváme službu Biano Star poskytovanou společností Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

  2. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel.

  3. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.

  4. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  5. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu.

  6. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).

  7. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na [odkaz na zásady zpracování osobních údajů ve službě].